Rex Nordic

Zoek

Hebt u een beschadigde levering van ons ontvangen? In dat geval verzoeken wij u om een klacht in te dienen via onderstaand formulier.
Een klacht moet binnen vijf dagen na levering van het defecte product bij ons zijn ingediend via het formulier.

Het is van belang dat u alle gegevens op het formulier invult. Dit houdt in dat u alle belangrijke informatie, foto’s van de beschadigde verpakking(en) en product(en) aanlevert wat kan bewijzen dat de schade is veroorzaakt gedurende het transport. Als de schade is ontdekt bij de ontvangst name van het product en deze ook genoteerd staat op het ontvangstbewijs, stuurt u dan ook het ontvangstbewijs in als aparte bijlage.
Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk in behandeling nemen.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

KLANTINFORMATIE

Naam
Adres

BESTELINFORMATIE

PRODUCTINFORMATIE

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 4 files.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 4 files.
(Is de levering bijvoorbeeld beschadigd en op welke manier)
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 4 files.

Houdt u er rekening mee dat u alle benodigde informatie en foto’s als bijlagen meestuurt in het formulier.

Wij zullen zo snel mogelijk.