Rex Nordic

Søg

Har du modtaget en beskadiget levering? I så fald beder vi dig venligst indgive en fragtklage. Dette skal ske skriftligt inden for 5 arbejdsdage efter modtagelse af en defekt levering ved at udfylde nedenstående formular.

Bemærk, at kun en fuldt udfyldt formular registreres som en fragtklage. Det betyder, at alle væsentlige oplysninger og billeder af både beskadigede pakker og produkt(er) er obligatoriske for at bevise en transportskade. Hvis skaden blev bemærket ved ankomsten og en bemærkning om evt. leveringsskader/ mangler er underskrevet på leveringskvitteringen, tilføj også kvitteringen som særskilt vedhæftet fil.
Vi vil behandle alle klager hurtigst muligt.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

KUNDEINFORMATION

Navn
Adresse

BESTILLINGSINFORMATION

PRODUKTINFORMATION

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 4 files.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 4 files.
(For eksempel er der leveringsskader og på hvilken måde)
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 4 files.

Bemærk venligst! Alle nødvendige filer og billeder vedhæftet denne formular.

Vi vil kontakte dig angående din klage hurtigst muligt.