Rex Nordic

Sök

Ifall du mottagit en trasig försändelse från oss, så ber vi er fylla i formuläret för fraktreklamation. Fraktreklamationen skall göras skriftligen inom 5 arbetsdagar efter mottagande av leveransen.

Observera att endast ett fullständigt ifyllt formulär kan behandlas som fraktreklamation. Det innebär att all väsentlig information om försändelsen, samt bilder på både förpackningen och varans skador, skall finnas i det ifyllda formuläret. Formuläret fungerar även som skadebevis för fraktbolaget. Om fraktbolaget har erkänt skadan vid leverans och det finns ett dokument, kan även detta dokument bifogas som en separat bilaga. Vi behandlar alla klagomål så snart som möjligt.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.

Kontaktinformation

Namn
Address uppgifter

Orderinformation

Produktinformation

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 4 files.
Ta bilder från olika vinklar, både på nära håll och längre ifrån.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 4 files.
Är t.ex. produkten skadad och hur stor är skadan
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 4 files.

Vänligen observera att alla nödvändiga bilagor och bilder måste vara bifogna i detta formulär.

Vi kontaktar dig angående reklamationen