Rex Nordic

Search

Har du mottatt en skadet levering? I så fall ber vi deg om å sende oss en fraktklage.
Dette må gjøres innen 5 virkedager etter at varen er mottatt, ved å fylle ut skjemaet nedenfor.
Vennligst merk deg at kun et fullstendig utfylt skjema vil bli registrert som en klage.

Det vil si all essensiell informasjon og bilder både av det ødelagte produktet (produktene) og av innpakkingen må legges ved for å bevise transportskaden.
Dersom skaden ble oppdaget ved ankomst og notat om avvik ble gjort på fraktbrev så må også fraktbrevet legges ved.

Vi vil behandle klagen så snart som mulig.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Kundeinformasjon

Navn
Adresse

Ordreinformasjon:

Produktinformasjon:

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 4 files.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 4 files.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 4 files.

NB! Alle nødvendige filer og bilder må legges med i dette skjemaet. Vi vil kontakte deg angående din klage så snart som mulig.

Dersom produktet er skadet i forbindelse med levering trenger vi også bilder av innpakkingen.