Rex Nordic

Søg

Generelle Vilkår og Betingelser for garantien

Garanti ydet af
Rex Nordic Oy (2646942–1)
Mustanlähteentie 24A,
07230 Askola

Senere også benævnt “Firma” eller “Firmaet”

1. Generel beskrivelse

Firmaet yder en garanti til forbrugere, som har købt et produkt, der er importeret af Firmaet, enten direkte eller gennem en forhandler.

Forbrugerens rettigheder i garantiperioden bestemmes på baggrund af de bestemmelser, der gælder i det land, hvor garantien eller kravet om garantiservice er blevet præsenteret. Denne garanti er en frivillig producentgaranti, der giver forbrugere yderligere rettigheder ud over deres rettigheder i henhold til national forbrugerlovgivning, og den påvirker således ikke disse juridiske rettigheder. Garantien er gældende, forudsat at enheden betjenes og serviceres i overensstemmelse med brugervejledningen.

Alle produkter skal bruges i henhold til brugervejledningen.

Tidsbegrænsede eller midlertidige tilbud er landespecifikke, og de relaterede garantikrav kan ikke fremsættes i noget andet land end det eller de lande, hvor tilbuddet er gældende.

2. Garantidækning

Firmaet leverer de produkter, det har importeret, med en garanti mod materiale- og fremstillingsdefekter i overensstemmelse med disse garantivilkår. Udbyderen af garantien er ansvarlig for at sikre, at anvendeligheden og kvaliteten af enheden forbliver normal i hele garantiperioden. Ellers har enheden en defekt.

En defekt henviser til en ekspertvurderet afvigelse fra den normale kvalitet af Firmaets produkter eller den tilhørende vejledning, som producenten leverer, hvor der tages højde for enhedens alder og den tid, den har været brugt. For eksempel produktions- og strukturelle defekter og andre defekter og mangler, der forringer enhedens anvendelighed i garantiperioden, anses for at være defekter, der er omfattet af garantien.

Garantiudbyderen er imidlertid ikke ansvarlig for defekten, hvis denne fremkommer med et rimeligt bevis for, at afvigelsen i den normale kvalitet eller anvendelighed af enheden skyldes en årsag, der er relateret til køberen. Årsagen kan f.eks. være, at enheden er blevet behandlet i strid med vedligeholdelsesvejledningen eller anden fejlagtig brug af enheden eller undladelse af at udføre vedligeholdelsen i henhold til et vedligeholdelsesprogram, som er klargjort af producenten, eller en mangelfuld implementering af et sådant program. Garantibegrænsningerne er beskrevet mere detaljeret i afsnit 6.

Garantien dækker kun firmaets produkter, der er solgt af en officiel forhandler eller gennem firmaets egen webshop.

Kun forhandlere, der er godkendt af firmaet, må markedsføre og annoncere for den ekstra 1-årige garanti.

Du kan indsende et garantikrav på rexnordic.com. Ethvert forsøg på at reparere produktet selv medfører, at garantien bortfalder.

3. Start og varighed af garantien

Garantiperioden begynder den dag, hvor produktet købes. En kvittering eller lignende bevis for købet af produktet skal opbevares og fremvises i garantirelaterede sager som bekræftelse af garantien.

Firmaet giver 12 måneders garanti for produkter startende fra datoen for købet af enheden. I tilfælde med specifikt omtalte og markedsførte produkter kan garantien forlænges på rexnordic.com ved at aktivere yderligere 2 års garanti inden for fire (4) uger fra købsdatoen for Airrex-produkter.

Du kan finde flere oplysninger om garantiperioder for forskellige produkter på rexnordic.com.

4. Arbejde, som er omfattet af garantien

Hvis enheden sendes til garantiservice inden for den forlængede garantiperiode, skal kvitteringen og garanticertifikatet (eller pålidelig dokumentation for købsdatoen) for den forlængede garanti sendes med den. Bemærk, at afgørelsen af, om defekten afhjælpes over garantien, udelukkende træffes af firmaet. På baggrund af garantien skal reparation af den defekt, der er omfattet af garantien, udføres gratis i garantiperioden inden for den normale arbejdstid som angivet FIrmaet. 

Eventuelle omkostninger i forbindelse med transport af enheden til service eller reparation under garantien betales af kunden. Behold den oprindelige emballage til brug ved transport. Omkostninger forbundet med returnering af produktet til kunden efter service eller reparation under garantien (hvis enheden er blevet godkendt til service/reparation under garantien) betales af forhandleren /importøren. Hvis en defekt ved eller en reparation af produktet ikke er omfattet af garantien, skal kunden betale for alle serviceomkostninger, herunder alle forsendelsesgebyrer.

Hvis produktet eller dele af det udskiftes som en del af rettighederne i henhold til dette garantivilkår, bliver den udskiftede del kundens ejendom, og den udskiftede gamle del bliver Firmaets ejendom.

5. Garanti for et repareret produkt

Garantien for en enhed, der er repareret eller udskiftet under garantien, fortsætter indtil slutningen af den oprindelige garantiperiode.

6. Garantibegrænsninger

Garantien dækker ikke følgende:

 1. Reparation af en defekt, der skyldes naturlig slitage eller forkert brug; mangelfuld eller fejlagtig service udført af en anden part end Firmaet eller brugsbetingelser, der afviger fra basismålene, eller køberens valg af en enhed, der er uegnet til eller har forkerte mål til brug til et bestemt formål. Vejledning om årlig vedligeholdelse findes i brugervejledningen, der følger med produktet, samt online på rexnordic.com
 2. Brug af produktet i faciliteter, der ikke er i overensstemmelse med brugervejledningen og/eller problemer, der skyldes betingelserne. Kontrollér altid de nødvendige tekniske specifikationer i produktmanualen
 3. Utilstrækkelig ventilation (produkterne kræver tilstrækkelig ventilation for at fungere korrekt)
 4. Kompensation for direkte eller indirekte skader, som er forårsaget af den defekte enhed
 5. Reparation af en defekt, hvis en tredjepart har foretaget ændringer eller reparationer på enheden
 6. Reparation eller udskiftning af dele, som har været udsat for slitage, uden nogen specifikt udstedte garantier
 7. Defekter forårsaget af UV-lys og sol, misfarvning af vildmarksbade eller andre farveændringer som følge af brug.
 8. Defekter eller ændringer i træet, for eksempel men ikke begrænset af skader som følge af ændringer i fugtighed, misfarvninger, revner og flækker i træet.
 9. Skader som følge af frost

Hvis det under en garantireparation fremgår, at defekten eller den mulige defekt er forårsaget af en af førnævnte faktorer, har Firmaet ret til at fakturere kunden for eventuelle arbejds- og materialeomkostninger, som arbejdet har medført. Firmaet skal rapportere en sådan situation, når problemet opdages, og kunden skal så have mulighed for at vælge ikke at få repareret den defekt, som ikke er omfattet af garantivilkårene. I den situation, der er beskrevet herover, er omkostningerne for returnering af produktet kundens ansvar. Produktet kan også hentes fra Firmaets vedligeholdelsesservice, hvor det er sendt til, uden ekstra omkostninger.

En rimelig tid til at rapportere en defekt er senest 60 dage efter registrering af defekten eller den dag, hvor den burde være registreret. I tilfælde af en defekt skal kunden imidlertid altid handle på en måde, der sikrer, at skaden ikke forværres på grund af kundens handlinger eller uagtsomhed. Når køberen rapportere en defekt, skal vedkommende kunne vise et garanticertifkat eller anden pålidelig dokumentation for, hvor og hvornår produktet er købt.

Når der anslås en rimelig reparationstid, skal der tages højde for graden af defekte vurderes i forhold til enhedens sikkerhed og pålidelighed, hvor vanskeligt det er at finde defekten, omfanget af reparationen og tilgængeligheden af reservedele.

Med hensyn til software skal producentens licens og vilkår for brug overholdes.

7. Præsentation af et garantikrav

Du kan indsende et garantikrav på rexnordic.com eller pr. telefon eller e-mail til Rex Nordics kundeservice i åbningstiden. De opdaterede kontaktoplysninger til kundeservice kan findes på rexnordic.com.

Hvis du har købt produktet af en officiel Rex Nordic Oy-forhandler, kan du også kontakte forhandleren. 

8. Garantiservice og -muligheder

Det mest velegnede valg af garantiservice kan afgøres ved at kontakte Rex Nordic. Med nedenstående muligheder vil Rex Nordic beslutte én eller flere muligheder, der skal anvendes:

 1. En godkendt servicemedarbejder ankommer på stedet for at udføre garantiservicearbejdet.
 2. Kunden sender produktet til garantiservice med posten. Rex Nordic betaler forsendelsesomkostningerne begge veje, hvis garantivilkårene er opfyldt.
 3. Kunden leverer produktet til en autoriseret forhandler, og forhandleren leverer produktet til Rex Nordic. 
 4. Kunden leverer produktet direkte til et servicested, som er anvist af Rex Nordic. Kunden er ansvarlig for omkostninger i denne forbindelse. 
 5. Rex Nordic skal levere en del, som kunden nemt kan udskifte selv.

Vi påtager os intet direkte eller indirekte ansvar for arbejdsrelaterede omkostninger.  Hvis du har brug for vejledning eller flere oplysninger, skal du kontakte Rex Nordics vedligeholdelsesafdeling. De opdaterede kontaktoplysninger kan findes på rexnordic.com.

9. Ansvarsfraskrivelse

Denne garanti skal fortolkes i henhold til lovene i det land, hvor det produkt, som er importeret af Rex Nordic Oy, er solgt. 

I den udstrækning det er tilladt i henhold til den lokale lovgivning, påtager Rex Nordic sig ikke ansvaret for nogen driftsmæssige defekter, skader, tab eller indirekte skader på produktet, som er forårsagt af misbrug af produktet, manglende evne til at bruge det eller overtrædelse af den direkte eller indirekte garanti. 

NB! For at modtage den ekstra 1-års garanti skal du aktivere dit produkt inden 4 uger fra købsdatoen på www.rexnordic.com. Den nødvendige aktivering til den ekstra garanti kan kun udføres på dette websted.

Produktspecifikke vilkår og betingelser for garantien

REXENER VILDMARKSBADE

 

 1. Garantidækning

Importøren skal levere de produkter, de har importeret, med en garanti for materiale- og fremstillingsdefekter i overensstemmelse med disse garantivilkår. Udbyderen af garantien er ansvarlig for at sikre, at anvendeligheden og kvaliteten af enheden forbliver normal i hele garantiperioden. Ellers har enheden en defekt.

En defekt henviser til en ekspertvurderet afvigelse fra den normale kvalitet af importørens produkter eller den tilhørende vejledning, som producenten leverer, hvor der tages højde for enhedens alder og den tid, den har været brugt. For eksempel produktions- og strukturelle defekter og andre defekter og mangler, der forringer enhedens anvendelighed i garantiperioden, anses for at være defekter, der er omfattet af garantien.

Garantiudbyderen er imidlertid ikke ansvarlig for defekten, hvis denne fremkommer med et rimeligt bevis for, at afvigelsen i den normale kvalitet eller anvendelighed af enheden skyldes en årsag, der er relateret til køberen. Årsagen kan f.eks. være, at enheden er blevet behandlet i strid med vedligeholdelsesvejledningen eller anden fejlagtig brug af enheden eller undladelse af at udføre vedligeholdelsen i henhold til et vedligeholdelsesprogram, som er klargjort af producenten, eller en mangelfuld implementering af et sådant program. Garantibegrænsningerne er beskrevet mere detaljeret i afsnit 6.

Garantien dækker kun Rex Nordic Oy produkter, der er importeret af Rex Nordic Oy og sælges af en af virksomhedens officielle forhandlere.

Garantien dækker ikke følgende:

 • Defekter eller ændringer i træet, for eksempel men ikke begrænset af skader som følge af ændringer i fugtighed, misfarvninger, revner og flækker i træet.
 • Naturlig nedslidning, for eksempel vridninger og varmepåvirkninger på riste eller andre dele i kontakt med åben ild.
 • Skader som følge af misbrug eller ekstreme temperaturer som for eksempel frost
 • Skader som følge af kemikalier, der har være tilsat i vandet.
 • Alle indirekte omkostninger forårsaget af produktet, for eksempel reparationer/nedmontering af terrasser/terrassedæk.
 • Andre former for misbrug og defekter som følge af misbrug.

Du kan indsende et garantikrav på rexnordic.com eller pr. telefon eller e-mail til Rex Nordics kundeservice i åbningstiden. De opdaterede kontaktoplysninger til kundeservice kan findes på rexnordic.com. Ethvert forsøg på at reparere produktet selv medfører, at garantien bortfalder.

 1. Garantibegrænsninger

Garantien dækker ikke følgende:

 1. Reparation af en defekt, der skyldes naturlig slitage eller forkert brug; mangelfuld eller fejlagtig service udført af en anden part end importøren eller brugsbetingelser, der afviger fra basismålene, eller køberens valg af en enhed, der er uegnet til eller har forkerte mål til brug til et bestemt formål. Vejledning om årlig vedligeholdelse findes i brugervejledningen, der følger med produktet, samt online på rexnordic.com
 2. Brug af produktet i faciliteter, der ikke er i overensstemmelse med brugervejledningen og/eller problemer, der skyldes betingelserne. Kontrollér altid de nødvendige tekniske specifikationer i produktmanualen
 3. Utilstrækkelig ventilation (produkterne kræver tilstrækkelig ventilation for at fungere korrekt)
 4. Kompensation for direkte eller indirekte skader, som er forårsaget af den defekte enhed
 5. Reparation af en defekt, hvis en tredjepart har foretaget ændringer eller reparationer på enheden
 6. Reparation eller udskiftning af dele, som har været udsat for slitage, uden nogen specifikt udstedte garantier
 7. Defekter forårsaget af UV-lys og sol, misfarvning af vildmarksbade eller andre farveændringer som følge af brug.
 8. Defekter eller ændringer i træet, for eksempel men ikke begrænset af skader som følge af ændringer i fugtighed, misfarvninger, revner og flækker i træet.
 9. Skader som følge af frost
 10. Uv-lyspærer (forbrugsmaterialer)

Hvis det opdages under en garantireparation, at defekten eller den mulige defekt er forårsaget af en af førnævnte faktorer, har importøren ret til at fakturere kunden for eventuelle arbejds- og materialeomkostninger, som arbejdet har medført. Importøren skal rapportere en sådan situation, når problemet opdages, og kunden skal så have mulighed for at vælge ikke at få repareret den defekt, som ikke er omfattet af garantivilkårene. I den situation, der er beskrevet herover, er omkostningerne for returnering af produktet kundens ansvar. Produktet kan også hentes fra importørens vedligeholdelsesservice, hvor det er sendt til, uden ekstra omkostninger.

En rimelig tid til at rapportere en defekt er senest 60 dage efter registrering af defekten eller den dag, hvor den burde være registreret. I tilfælde af en defekt skal kunden imidlertid altid handle på en måde, der sikrer, at skaden ikke forværres på grund af kundens handlinger eller uagtsomhed. Når køberen rapportere en defekt, skal vedkommende kunne vise et garanticertifkat eller anden pålidelig dokumentation for, hvor og hvornår produktet er købt.

Når der anslås en rimelig reparationstid, skal der tages højde for graden af defekte vurderes i forhold til enhedens sikkerhed og pålidelighed, hvor vanskeligt det er at finde defekten, omfanget af reparationen og tilgængeligheden af reservedele.

Med hensyn til software skal producentens licens og vilkår for brug overholdes.

 1. Fremsætning af garantikrav

Garantikrav skal fremsættes som beskrevet i de Generelle Vilkår og Betingelser for garantien.

 1. Garantiperioder for hver enkelt komponent

Komponent

Rexener-garanti

Spabadets afdækning

3+2*

Rexener Bioheater

2+1*

Spaets afdækningsflade

3

LED-lys og fjernbetjening

2

Airjet-system (ekskl. dyser)

3

Airjet dyser

2

Tilslutning ved blikkenslager

3

Træramme og -beklædning

3

Cirkulationspumpe og massefilter

3

UV-lys

2

Uv-lyspære

1

Brændstoftank

3

Brændefyr

2

 

* Yderligere tilvalgte garantiår kan tilføjes ved at tilmelde produkt på rexnordic.com.

 1. Ansvarsfraskrivelse

Hvis andet ikke er angivet, gælder de Generelle Vilkår og Betingelser for garantien. De opdaterede og udtømmende betingelser kan ses på www.rexener.com.

AIRREX-VARMERE

Foruden Rex Nordic Oy’s Generelle Vilkår og Betingelser for garantien skal følgende betingelser opfyldes, for at garantibetingelserne dækker for Airrex varmerne.

 1. Airrex varmeren må kun bruges som beskrevet i brugervejledningen.
 2. Der skal være tilstrækkelig udluftning som beskrevet i brugervejledningen.
 3. Der må kun bruges Airrex reservedele og dyser i Airrex varmere.
 4. Der må kun bruges diesel-, biodiesel eller fyringsolie i Airrex varmere,
 5. Airrex varmeren er kun til indendørs brug og må ikke bruges eller opbevares udendørs på noget tidspunkt.
 6. Den årlige vedligeholdelse skal udføres korrekt.
 7. Under transport skal varmeren altid opbevares forsvarligt og opretstående, så den ikke kan flytte sig.
 8. Garantiperioden er 2 år, Hvis Airrex varmeren er registreret på rexnordic.com, forlænges garantien med yderligere 1 år.

REXENER BIOHEATER

Foruden Rex Nordic Oy’s Generelle Vilkår og Betingelser for garantien skal følgende betingelser opfyldes, for at garantibetingelserne dækker for Rexener Bioheater.

 1. Rexener Bioheater må kun bruges som beskrevet i brugervejledningen.
 2. Der må ikke bruges saltvand eller saltklorinator i Rexener Bioheater.
 3. Der må kun bruges originale Rexener Bioheater reservedele.
 4. Der må kun bruges diesel-, biodiesel eller fyringsolie i Rexener Bioheater,
 5. Den årlige vedligeholdelse skal udføres korrekt.
 6. Under transport skal varmeren altid opbevares forsvarligt og opretstående, så den ikke kan flytte sig.
 7. Garantiperioden er 2 år, Hvis Airrex varmeren er registreret på rexnordic.com, forlænges garantien med yderligere 1 år.

NB! For at modtage den ekstra 1-års garanti skal du aktivere dit produkt inden 4 uger fra købsdatoen på  www.rexnordic.com. Den nødvendige aktivering til den ekstra garanti kan kun udføres på dette websted.