Rex Nordic

Sök

FAQ - Airrex Heaters

CONTENT

Features

How the heaters work

Advanced burner

The device has a patented oil burner with an electric fuel pump that circulates the combustion gases through pipelines with ceramic coating and create heat as infrared radiation.

 

Complete combustion

The triple combustion process ensures complete and clean combustion. Normal ventilation is sufficient.

Effective sound attention

The silencing system inside the exhaust pipe that compresses and expands the exhaust makes AIRREX very quiet – only 48dB.

Touch control

Simple soft-touch control panel with LED display and remote control.

Emissions

Airrex is low in emissions

Thanks to utilising the fuel completely as heating energy, the emissions of the Airrex heater are so low that separate exhaust piping outside the heated space is practically not needed. The heaters run on biodiesel made of renewable materials, ordinary diesel or fuel oil.

 

No need for an exhaust pipe in the Airrex AH-200i infrared heater

This heater does not emit burning smells or visible smoke. The AH-200i is ideal for garages, summer cottages and terraces. An exhaust pipe to the outside is only necessary when the heater is used in premises where people sleep. There is no need to connect a separate exhaust pipe to the Airrex AH-200i infrared heater when using the heater in garages, terraces, party tents, etc.

Fuel

An infrared heater running on biofuel

The AH-200i heater can run on Neste MY biodiesel, which is made from food waste, and on normal diesel and fuel oil. In temperatures below 10 °C, winter-grade fuel must be used. The Airrex AH-200i heater is extremely inexpensive to use. On full power, the heater only uses about one litre of fuel per hour.

No fan

No fan – no dust

This infrared heater has no fan. The infrared radiation produced by the device heats materials instead of air, thereby also heating the air in the space. The infrared heat is distributed evenly in all directions and feels pleasant even right next to the heater. The infrared heat produced by Airrex AH-200i spreads more evenly than heat produced by a fan-equipped heater.

Sound level

Quiet and easy to use

The heater is very easy to start using because fixed installation is not required. The heater is on castor wheels, which makes it easy to move where you want it.  Airrex  is extremely quiet at only 48 dB.

Safety

SAFETY COMES FIRST

The Airrex infrared heater is very safe. The device has versatile safety systems. If the heater shakes, it is about to fall unexpectedly or a disturbance occurs in it, its comprehensive safety system immediately turns off the burner and disconnects fuel feeding.

Garanti och Support

Service och reservdelar

God tillgänglighet på service och reservdelar

Alla slags reservdelar till Airrex värmare som du kan tänka behöva fås direkt från hyllan. Vid behov kommer våra servicebilar på plats för att serva värmaren. 

3 ÅRS GARANTI

Airrex bränsleeldade värmare har ett års fabriksgaranti. Garantin kan förlängas kostnadsfritt till tre år genom att aktivera tilläggsgarantin i importörens onlinetjänst eller i mobilapplikation.

AKTIVERA GARANTIN NU

Kontrollpanel, Mobilapp och Fjärrkontroll

Vilken slags kontrollpanel har enheten?

Airrex i-modellernas värmare har en fjärrstyrd kontrollpanel med led-belysning. På skärmen visas temperaturen, timern och felkoder. Du kan justera termostaten och timern samt kontrollera bränslenivån. Kontrollpanelen talar också om för dig om WiFi-

/Bluetooth-anslutningen är aktiverad. Strömmen till enheten slås på från kontrollpanelen. Av säkerhetsskäl är det inte möjligt att fjärrstarta en avstängd enhet.

Till vilka mobiler fås mobilapplikationen?

Värmaren manövreras med Airrex mobilapplikation som finns för både Android- enheter på Google Play Store och för Apples enheter i App Store.

Hur installerar jag mobilapplikationen?

1. Öppna Google Play eller App Store.
2. Sök Airrex mobilapplikation.
3. Ladda ned applikationen på din enhet.

Kan jag använda värmaren utan internetanslutning?

Ja, det kan du! Airrex-värmarna är fullt funktionsdugliga även utan nätverksanslutning. I detta fall kommer dock fjärrövervaknings- och fjärrstyrningsfunktionerna inte att vara tillgängliga.

.

Hur fjärrstyrs enheten?

Airrex mobilapplikation fungerar på samma sätt som apparatens kontrollpanel. Med applikationen kan du manövrera Airrex i-modellerna från hela världen. I applikationen kan du i realtid se till exempel
– temperaturen i utrymmet som värms,

– bränslemängden,
– om värmaren är igång just nu, – felmeddelanden.

Du kan med andra ord styra värmaren på samma sätt som om du befinner dig bredvid apparaten. Det enda undantaget är att en helt avstängd apparat inte kan startas separat via fjärrstyrningen.

Kan Airrex startas med mobilen?

Airrex i-värmare kan endast fjärrstyras efter att värmaren först slås på med strömbrytaren. Du kan dock sänka temperaturen till 0 grader. Då sjunker temperaturen i utrymmet aldrig till minusgrader och du kan via fjärrstyrningen höja värmen exempelvis till 15 eller 20 grader när du vill. Om apparaten är helt avstängd kan den inte slås på via applikationen.

Hur används fjärrstyrningen om ett trådlöst nätverk inte finns i utrymmet?

 

Du kan använda vilken router/internetdosa som helst med värmaren så länge enheten stöder 2,4 GHz och är tillräckligt liten för att passa in på den avsedda platsen (se bild). De flesta nya routrar fungerar med Airrex i-modellerna, men vi rekommenderar att du använder den modell som fås via oss, eftersom vi har testat den och försäkrat oss om dess funktion. Enheten fungerar med vilken operatörs kort som helst, så länge täckningen är bra

Vad händer om mottagningen/anslutningen till det trådlösa nätverket försvinner?

Om uppkopplingen försvinner kommer apparaten att fortsätta att fungera normalt med samma inställningar tills bränslet tar slut. Om apparaten hittar nätverket igen, kan du åter styra det via applikationen. Du måste inte använda apparaten via applikationen eller ha den ansluten till ett nätverk. Du kan använda den fysiska kontrollpanelen på apparaten eller den medföljande fjärrkontrollen.

Kan fler än en person styra värmaren genom applikationen? Ja, det kan man. Samtliga personer måste bara vara inloggade på applikationen på samma användarprofil.

Yes. Everyone just needs to be logged into the app with the same ID.

Strömavbrott och Omstart

Startar Airrex om efter ett strömavbrott?

Ja. De nya Airrex i-modellerna kommer att fortsätta driften efter ett strömavbrott i samma driftläge som före strömavbrottet.

Hur långa strömavbrott klarar enheterna som använder ett trådlöst nätverk?

Strömavbrottets längd spelar ingen roll, eftersom data lagras i ett så kallat flashminne som behåller informationen också när det är strömlöst. Data sparas upp till tio år även om strömmen är avstängd. Du kan alltså också använda ett fjärrstyrt eluttag.

Värmeeffektivitet och Täckning

Sprids värmen jämnt även i ett stort rum?

Ja. Infrarödvärme sprids jämnt och mycket långt. Många har en uppfattning om att det behovs en fläkt för värmeöverföringen, till exempel för att få värmen hela vägen till hallens andra ända. Det behövs ingen fläkt – infrarödvärmaren värmer upp material, väggar, golv och allt annat material i utrymmet.

Varför är en infrarödvärmare effektivare än en fläktvärmare?

Lukt och Utsläpp

Hur kommer det sig att en dieselvärmare inte alls luktar?

När bränslet som används förbränns så gott som fullständigt, genererar det ingen lukt eller farliga utsläpp. Kolos bildas vid ofullständig förbränning, det vill säga när förbränningen sker med för lite syre. Vid fullständig förbränning bildas inget kolos. Airrex produktutvecklingshistoria sträcker sig över 20 år i tiden, så apparatens funktion har finjusterats mycket omsorgsfullt.

Varför känner jag av en svag lukt när apparaten slås på eller stängs av?

När apparaten slås på eller stängs av kan det komma en svag bränslelukt från avgasröret. Detta beror på att apparaten vid påslagning/avstängning inte hinner fullständigt förbränna den bränsleånga som kommer via munstycket. Detta är bara en luktolägenhet som inte är farlig på något sätt. Lukten vid påslagning/avstängning kan förebyggas helt genom att använda Neste Green Heat som bränsle.

Hur kan jag vara säker på att det inte kommer ut farliga gaser via avgasröret?

Airrex-värmarens utsläpp via avgasröret har undersökts och mätts vid det energitekniska laboratoriet vid Kymmenedalens yrkeshögskola (KYAMK) i Finland. KYAMK:s laboratorium för utsläppsmätning har sedan 1992 utfört rökgasmätningar för kraftverk, processindustrin och rederier. Du ser alla mätresultat här.

Energikonsumtion

Varför förbrukar min värmare mer än vad som anges i ert exempel?
Airrex-värmare förbukar:

–  AH200i: 0,95-1,4 l/ h när värmaren är igång.
–  AH300i: 1,05 – 1,24 l/h när värmaren är igång.
–  AH800i: 1,71 – 1,9 l/h när värmaren är igång.

Bränslemängden som går åt till exempel vid uppvärmning av en hall påverkas av många saker: isoleringen av tak och väggar, antalet dörrar och fönster, hur ofta dörrar/fönster öppnas, om kall materiel tas in i lokalen med mera.

Under de första dygnen förbrukar infrarödvärmaren mer bränsle än vanligt, eftersom allt material i utrymmet är kallt. När materialet har värmts upp till önskad temperatur minskar bränsleförbrukningen. Bränslemängden som går åt under ett dygn kan alltså variera mycket.

Strömalternativ och Reservdelar

Fungerar Airrex AH-200i med ström från cigarrettändaren?

När du ansluter en inverter på minst 150 W i bilens cigarrettändare, kan du använda Airrex-värmaren även med strömmen från cigarrettändaren. Detta gör det möjligt att använda värmaren till exempel i en rörlig servicebil.

Finns det reservdelar till värmaren om något går sönder?

Ja, det finns det. Alla delar i Airrex-värmaren kan vid behov bytas ut mot nya. Samtliga reservdelar finns i importörens lager och reservdelar kan därmed levereras snabbt.

Fukt och Kondensering

Jag har nu använt apparaten några dygn. Varför pärlar sig vatten på fönstren i min nya hall? Genererar värmaren så mycket fukt?

Airrex infrarödvärmare genererar inte så mycket fukt att den skulle kondensera på fönstren. När infrarödvärmaren används för första gången i ett utrymme där man tidigare endast använt en fläktvärmare, kan det bildas fukt på fönstren. När infrarödvärmaren värmer upp materialet, avlägsnas fukten från konstruktionerna mycket effektivt med hjälp av infrarödvärmen. Om det uppstår fukt när du använder Airrex infrarödvärmare, rekommenderar vi att du höjer temperaturen till ungefär 20 grader under ett par veckor och ser till att lokalernas ventilation är tillräcklig. Med denna åtgärd avlägsnas fukten från utrymmet som värms.