Rex Nordic

Search

 

Asiakasrekisteri

TIETOSUOJA- JA REKISTERISELOSTE

Tietosuojalain (2018/1050) ja Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679/EU) mukainen yhdistetty tietosuojaseloste ja informointiasiakirja. 

 1. REKISTERIN PITÄJÄ

Sovellettavan tietosuojalain ja tietosuoja-asetuksen mukaan Rex Nordic Oy ja sen tytäryhtiöt ovat yhteisrekisterinpitäjiä, kun ne määrittävät yhdessä käsittelyn tarkoitukset ja keinot. Yhteisrekisterinpitäjästä käytetään tässä selosteessa myöhemmin termiä Rekisterinpitäjä. Rekisteröidyn yhteyspiste on Rex Nordic Oy, joka vastaa siitä, että henkilötietojasi käsitellään tätä selostetta ja soveltuvia tietosuojalakeja noudattaen.

Yrityksen tiedot:

Rex Nordic Group
Rex Nordic Oy
Mustanlähteentie 24 A
07230 Askola
Y-tunnus: 2646942–1

Puhelin: 040 1801111

www.rexnordic.fi/

Rex Nordic Finland Oy
ID: 2930347–8 

 1. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ JA/TAI YHTEYSHENKILÖ

Ville Metsälampi
ville.metsalampi@rexnordic.com

Puhelin: 040 5780 368

 1. REKISTERIN NIMI:

Rex Nordic Oy –  CRM asiakkuudenhallinta (”Asiakasrekisteri”)

Yleistä henkilötietojen käsittelystä

Siltä osin kuin Asiakasrekisteri sisältää henkilötietoja, niiden käsittelyssä noudatetaan tietosuojalakia ja muita kulloinkin voimassaolevia lakeja, asetuksia, määräyksiä ja viranomaisohjeita, jotka koskevat henkilötiedon käsittelyä. Henkilötiedolla tarkoitetaan tietoa, joka on yhdistettävissä tiettyyn henkilöön. Tässä asiakirjassa kuvataan tarkemmin henkilötietojen keräämistä, käsittelyä ja luovutusta koskevat menettelytavat, sekä rekisteröidyn oikeudet. 

 1. OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietojesi käsittely perustuu sopimukseen, kun käsittelemme henkilötietojasi asiakassuhteemme velvoitteiden täyttämiseksi tai kun teet ostoksia verkkokaupassamme.

Oikeusperuste henkilötietojesi käsittelyyn on oikeutettu etu, kun käsittelemme henkilötietojasi asiakaspalvelutarkoituksiin ja markkinointiin.

Oikeusperuste henkilötietojesi käsittelyyn on suostumus, kun käsittelemme henkilötietojasi sähköisen suoramarkkinoinnin yhteydessä. Sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumuksesi.

Oikeusperuste on lakisääteinen velvoite, kun käsittelemme henkilötietojasi lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseen.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen ylläpito, asiakaspalvelun ja -kokemuksen parantaminen, tilauksien hallinta, käsittely sekä markkinointi. Lisäksi tietoja hyödyntää huoltopalvelu sekä mahdolliset recall ym. takuun alaiset toimenpiteet. Asiakkaan tietoja voidaan käyttää automatisoituun päätöksentekoon.

 1. TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin asiakkuus, jonka hoitamiseksi tarvitsemme tietoja, on voimassa tai asiakkaan yhteyshenkilö vaihtuu toistaiseksi. Asiakkuuden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään maksimissaan viisi (5) vuotta Rex Nordic Oy:n oikeutetun edun perusteella, kuten esimerkiksi mahdollisiin oikeusvaateita vastaan puolustautumiseen. Henkilötiedot voidaan säilyttää myös tätä kauemmin, mikäli sovellettava lainsäädäntö tai Rex Nordic Oy:n sopimusvelvoitteet kolmansia osapuolia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa. Muutoin henkilötiedot poistetaan sen jälkeen, kun henkilötiedon säilyttämiselle ei enää ole tarvetta tai osapuolten laillisten oikeuksien todentamiseen, käyttämiseen tai puolustamiseen.

Henkilötiedot voidaan säilyttää myös tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai yrityksen sopimusvelvoitteet kolmansia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa. Tiedot säilytetään rekisterissä asiakassuhteen tai takuuajan puitteissa. Rekisterinpitäjällä on oikeus, jos rekisteröity toisin vaadi, säilyttää olemassa olevat tiedot myös takuuajan jälkeen liiketoiminnan parantamiseksi ja toiminnan analysoimiseksi.

 1. MITÄ TIETOJA KERÄÄMME

Keräämme henkilötietojasi voidaksemme tarjota tuotteitamme ja palvelujamme parhaalla mahdollisella tavalla, luodaksemme sujuvan ostokokemuksen sekä varmistaaksemme verkkosivustojemme ja palvelujemme tehokkaan toiminnan ja ylläpidon. Henkilöistä kerättävien tietojen käsittelyssä noudatetaan erityistä huolellisuutta.

Keräämme seuraavia tietoja:

 • Etu- ja sukunimi;
 • Identifioiva tunnus, esimerkiksi syntymäaika;
 • Sähköpostiosoite;
 • Puhelinnumero;
 • Osoite;
 • Tilaus- ja ostohistoria;
 • Käyttämäsi jälleenmyyjä;
 • Käyttäytyminen verkkosivulla;
 • Aktivoidessasi takuun;
 • Asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot;
 • Muut tapauskohtaisesti määritellyt tiedot suostumuksen perusteella.

Ostoksiin liittyvät tiedot:

 • Tiedot tilauksistasi, toimituksista, maksumenetelmistä, laskutusosoitteista ja toimitusosoitteista sekä muut tiedot liiketoimista Rex Nordic Oy:n kanssa;
 • Yhteydenotot asiakaspalveluumme ja siihen liittyvä viestintä;
 • Osallistuminen kampanjoihin ja kilpailuihin.

Muista lähteistä kerättävät tiedot:

 • Jos olet muodostanut yhteyden verkkosivustoomme, palveluun tai sosiaalisen median kanavaan käyttäen jotain sosiaalisen median profiiliasi, voimme kerätä kyseisessä profiilissa saatavilla olevia julkisia tietoja.
 • Voimme kerätä päivitettyjä toimitus- ja yhteystietoja kuljetusyrityksiltä.
 1. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Keräämme ja käsittelemme vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeen toimintamme harjoittamista ja asiakassuhteen hoitamista varten.

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta tilauksen yhteydessä lähetetyistä viesteistä. Tallennamme asiakkaiden tietoja myös sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas toimii itse suorana tietolähteenä.

 1. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Rex Nordic Oy:n kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt voivat käsitellä henkilötietoja hallinnollisiin tarkoituksiin kulloinkin voimassa olevan tietosuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

Rex Nordic Oy voi myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin Rex Nordic konserni takaa sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään tämän tietosuojakäytännön sekä voimassa olevan tietosuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Rex Nordic Oy:n alihankkijat huolehtivat muun muassa verkkokaupasta tilattujen tuotteiden toimittamisesta; digitaalisten palveluiden kehittämisestä ja konsultoinnista; tiedon varastoinnista ja teknisestä infrastruktuurin hallinnasta; maksuliikenteen hoitamisesta; laskutuksesta; analytiikasta ja datan hallinnasta; markkinatutkimuksista ja kuluttajakyselyistä sekä markkinoinnin palveluista ja mainosteknologioista.

 1. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Jos olet tehnyt tilauksen verkkokaupastamme, voimme luovuttaa logistiikkayhtiölle tilauksen toimitukseen tarvittavat henkilötiedot, kuten nimesi, osoitteesi, sähköpostiosoitteesi sekä puhelinnumerosi.

Verkkokaupan tilausten maksujen käsittelyssä voimme käyttää maksuvalinnastasi riippuen ulkopuolista palveluntarjoajaa, jolloin sinut ohjataan kolmannen osapuolen verkkosivustolle. Tällaisessa tapauksessa sovelletaan kolmannen osapuolen verkkosivuston ehtoja. Emme kerää maksutietoja, kuten luottokorttitietoja. Kaikkia maksutietoja käsittelevät valtuutetut ulkopuoliset maksupalvelujen tarjoajat.

Asiakkaan tietoja voidaan luovuttaa Rex Nordic Oy:n konserni- ja lähipiiriyhtiöiden sisäisesti toiminnan kehittämistarkoituksessa ja liiketoiminnan analysointiin ja kehittämiseen. Raportoinnista ei voida tunnistaa yksittäisiä henkilöitä.

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille tai EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole Rex Nordic Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. Rex Nordic Oy toimii kuitenkin näin ainoastaan silloin, kun sillä on siihen laillinen peruste, kuten se, että vastaanottaja sijaitsee maassa, joka tarjoaa henkilötiedoille riittävän suojatason, tai vastaanottajaa sitoo sopimus, joka kattaa EU-vaatimukset henkilötietojen siirrosta EU-alueen ulkopuolelle. Voimassa olevan lainsäädännön edellyttämin tavoin tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille.

 1. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla. Laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asianmukaisesti. Olemme toteuttaneet teknisiä ja organisatorisia suojatoimenpiteitä varmistuaksemme siitä, ettei henkilötietojasi muuteta, etteivät ne katoa tai tuhoudu tai ettei niihin ole luvatonta pääsyä.

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Työntekijöiden lisäksi myös verkkopalvelun ylläpitäjillä on pääsy rekisteriin. Verkkopalvelun ylläpitäjien kanssa on tehty tietojenkäsittelysopimus, jossa on määritelty, miten he voivat käsitellä tietoja.

Manuaalinen aineisto säilytetään erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta noudattaen lukituissa toimitiloissa.

 1. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Henkilötietojesi käsittelyn perustuessa suostumukseesi sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumuksesi. Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, milloin tahansa:

Saada tieto henkilötietojensa käsittelystä. Sinulla on oikeus saada kopio omista henkilötiedoistasi, pyytää virheellisten henkilötietojen oikaisua sekä puutteellisten henkilötietojen täydennystä. Sinulla on myös oikeus pyytää meitä poistamaan sinua koskevat henkilötiedot, ellei niiden säilytys ole välttämätöntä esimerkiksi kirjanpitolain tai asiakkuuden mukaan. Sinulla on myös oikeus kieltää suoramarkkinointi lähettämällä meille sähköpostia osoitteeseen info@rexnordic.com.

Sinulla on myös oikeus pyytää, että rajoitamme henkilötietojen käsittelyä seuraavien tilanteiden aikana:
Oikeutetun edun varmennuksen aikana, virheellisten henkilötietojen korjaamisen ja niiden oikeellisuuden tarkastuksen aikana.

Voit myös vaatia henkilötietojesi siirtoa, mikäli käsittelemme itse toimittamiasi henkilötietoja antamaasi sopimukseen perustuen. Tällöin toimittamme sinua koskevat henkilötiedot koneluettavassa muodossa, jotta voit säilyttää niitä itse tai siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle.

Sinulla on myös oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä, jos niitä käsitellään mielestäsi väärin, valvovalle viranomaiselle, joka tässä tapauksessa on ensisijaisesti päätoimipaikan tietosuojavaltuutettu.

 1. EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat laitteesi selaimeen, jonka Internet-selain tallentaa päätelaitteeseen käyttäjän tunnistamiseksi ja uudelleentunnistamiseksi. Evästeiden avulla voidaan tunnistaa käytettävä selain ja käyttää näin saatua tietoa esimerkiksi sivustolla vierailevien selaimien laskemiseen sekä sivustomme käytön analysointiin, kuten tilastolliseen seurantaan. Käytämme evästeitä sivustoilla myös käyttökokemuksen parantamiseksi. Evästeet eivät vahingoita tai haittaa laitettasi, eikä tietoja luovuteta kolmansille osapuolille.

Mikäli hyväksy evästeiden käyttöä sivustoilla, voit tyhjentää ja sulkea ne pois päältä kokonaan. Evästeiden hallintaa voi muokata nettiselaimesi turvallisuusasetuksista. Mikäli evästeet eivät ole käytössä, emme voi taata sivuston toimivuutta.

Saamme tietoomme Facebookilta yksittäisen käyttäjän nimen, julkisen profiilikuvan sekä muut julkisesti näkyväksi määritetyt tiedot. Voit itse ilmoittaa meille muitakin henkilötietoja sivujen kommenteissa tai pikaviestipalvelussa esimerkiksi asiakaspalvelutilanteessa. Emme käsittele henkilötietojasi Facebookin ulkopuolella, eikä tietoja yhdistetä muihin rekistereihin.

 1. TIETOTURVA

Verkkosivustomme on rakennettu tietoturvalliseksi. Käytämme suojattua SSL-yhteyttä, palomuureja ja sivustoon kirjautuminen on salasanojen ja käyttäjätunnusten takana. Sivustolle suoritetaan säännölliset päivitykset, mikä vahvistaa sivuston tietoturvaa.

 1. YHTEYDENOTTO

Rekisteritietokyselyt tulee tehdä tietopyyntölomakkeen avulla. Lisäksi rekisteröidyn tulee todentaa henkilöllisyytensä ja oikeutensa rekisterin tietoihin rekisterin pitäjän toimipaikassa tietojen luovuttamiseksi. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti Yrityksen tiedot kohdassa olevaan osoitteeseen. Tiedot toimitetaan parhaiten sopivalla tavalla kuuden (6) viikon kuluessa tietopyynnöstä ja tähän vaaditusta tunnistautumisesta.

 1. MUUTOKSET TIETOSUOJASELOSTEESEEN

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 15.9.2020.

Tietosuojaseloste

Takuu- ja markkinointirekisteri

TIETOSUOJA- JA REKISTERISELOSTE

Tietosuojalain (2018/1050) ja Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679/EU) mukainen yhdistetty tietosuojaseloste ja informointiasiakirja. 

 1. REKISTERIN PITÄJÄ

Sovellettavan tietosuojalain ja tietosuoja-asetuksen mukaan Rex Nordic Oy ja sen tytäryhtiöt ovat yhteisrekisterinpitäjiä, kun ne määrittävät yhdessä käsittelyn tarkoitukset ja keinot. Yhteisrekisterinpitäjästä käytetään tässä selosteessa myöhemmin termiä Rekisterinpitäjä. Rekisteröidyn yhteyspiste on Rex Nordic Oy, joka vastaa siitä, että henkilötietojasi käsitellään tätä selostetta ja soveltuvia tietosuojalakeja noudattaen.

Yrityksen tiedot:

Rex Nordic Group
Rex Nordic Oy
Mustanlähteentie 24 A
07230 Askola
Y-tunnus: 2646942-1

Puhelin: 040 1801111

www.rexnordic.fi/

Rex Nordic Finland Oy

ID: 2930347–8 

 1. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ JA/TAI YHTEYSHENKILÖ

Ville Metsälampi
ville.metsalampi@rexnordic.com

Puhelin: 0405780368

 1. REKISTERIN NIMI:

Rex Nordic Oy – “Takuu- ja markkinointirekisteri”

Yleistä henkilötietojen käsittelystä

Siltä osin kuin Asiakasrekisteri sisältää henkilötietoja, niiden käsittelyssä noudatetaan tietosuojalakia ja muita kulloinkin voimassa olevia lakeja, asetuksia, määräyksiä ja viranomaisohjeita, jotka koskevat henkilötiedon käsittelyä. Henkilötiedolla tarkoitetaan tietoa, joka on yhdistettävissä tiettyyn henkilöön. Tässä asiakirjassa kuvataan tarkemmin henkilötietojen keräämistä, käsittelyä ja luovutusta koskevat menettelytavat, sekä rekisteröidyn oikeudet.

 1. OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Takuurekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään seuraaviin käyttötarkoituksiin: takuuseen perustuvien huoltojen järjestämiseen, takuu – ja huoltotietojen keräämiseen, säilyttämiseen ja tilastointiin sekä reklamaatioiden ja asiakaspalautteiden keräämiseen ja käsittelyyn. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu, joka muodostuu asiakassuhteesta. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen ylläpito, asiakaspalvelun ja -kokemuksen parantaminen, tilauksien hallinta ja käsittely sekä markkinointi. Lisäksi tietoja hyödyntää huoltopalvelu sekä mahdolliset recall ym. takuun alaiset toimenpiteet. Asiakkaan tietoja voidaan käyttää automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Asiakkaan tietoja voidaan myös luovuttaa Rex Nordic Oy:n konserni- ja lähipiiriyhtiöiden liiketoiminnan ja sisäisen toiminnan kehittämistarkoituksessa.

Tiedot säilytetään rekisterissä asiakassuhteen tai takuuajan puitteissa. Rekisterin pitäjällä on oikeus, jos Rekisteröity toisin vaadi, säilyttää olemassa olevat tiedot myös takuuajan jälkeen liiketoiminnan parantamiseksi ja toiminnan analysoimiseksi.

 1. MITÄ TIETOJA KERÄÄMME

Keräämme ainoastaan sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia edellä kohdassa 4 mainittujen käyttötarkoitusten toteuttamista varten. Henkilöistä kerättävien tietojen käsittelyssä noudatetaan erityistä huolellisuutta.

Keräämme seuraavia henkilötietoja:

 • Etu- ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Osoite
 • Tilaushistoria
 • Laitteen tunniste- ja ostotiedot
 • Käyttötarkoitus
 • Asiakaspalaute- ja reklamaatiotiedot
 • Tiedot laitteelle tehdyistä huoltotoimenpiteistä
 • IP-osoite
 • Laitteen sarjanumero
 1. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta tilauksen yhteydessä tai verkkosivujen lomakkeilla lähetetyistä viesteistä. Tallennamme asiakkaiden tietoja myös sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas toimii itse suorana tietolähteenä.

 1. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Rex Nordic Oy:n kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt voivat käsitellä henkilötietoja hallinnollisiin tarkoituksiin kulloinkin voimassa olevan tietosuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

Rex Nordic Oy voi myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin Rex Nordic Group takaa sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään tämän tietosuojakäytännön sekä voimassa olevan tietosuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Rex Nordic Oy:n alihankkijat huolehtivat muun muassa verkkokaupasta tilattujen tuotteiden toimittamisesta; digitaalisten palveluiden kehittämisestä ja konsultoinnista; tiedon varastoinnista ja teknisestä infrastruktuurin hallinnasta; maksuliikenteen hoitamisesta; laskutuksesta; analytiikasta ja datan hallinnasta; markkinatutkimuksista ja kuluttajakyselyistä sekä markkinoinnin palveluista ja mainosteknologioista.

 1. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille tai EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole Rex Nordic Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. Rex Nordic Oy toimii kuitenkin näin ainoastaan silloin, kun sillä on siihen laillinen peruste, kuten se, että vastaanottaja sijaitsee maassa, joka tarjoaa henkilötiedoille riittävän suojatason, tai vastaanottajaa sitoo sopimus, joka kattaa EU-vaatimukset henkilötietojen siirrosta EU-alueen ulkopuolelle. Voimassa olevan lainsäädännön edellyttämin tavoin tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille. Takuurekisteröinti tehdään maahantuojan järjestelmiin, jotka noudattavat samaa tietoturvatasoa.

 1. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla. Laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Työntekijöiden lisäksi myös verkkopalvelun ylläpitäjillä on pääsy rekisteriin. Verkkopalvelun ylläpitäjien kanssa on tehty tietojenkäsittelysopimus, jossa on määritelty, miten he voivat käsitellä tietoja.

 1. TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Säilytämme takuurekisterin henkilötietoja takuun voimassaoloajan, jonka jälkeen tiedot poistetaan rekisteristä. 

 1. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Sinulla on oikeus saada tieto henkilötietojesi käsittelystä, kopio omista henkilötiedoistasi, pyytää virheellisten henkilötietojen oikaisua sekä puutteellisten henkilötietojen täydennystä. Sinulla on myös oikeus pyytää meitä poistamaan sinua koskevat henkilötiedot, ellei niiden säilytys ole välttämätöntä esimerkiksi kirjanpitolain tai asiakkuuden mukaan. Sinulla on myös oikeus kieltää suoramarkkinointi lähettämällä meille sähköpostia osoitteeseen info@rexnordic.com.

Sinulla on myös oikeus pyytää, että rajoitamme henkilötietojen käsittelyä seuraavien tilanteiden aikana:
Oikeutetun edun varmennuksen aikana virheellisten henkilötietojen korjaamisen ja niiden oikeellisuuden tarkastuksen aikana. Sinulla on myös oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä, jos niitä käsitellään mielestäsi väärin valvovalle viranomaiselle, joka tässä tapauksessa on ensisijaisesti tietosuojavaltuutettu. Voit myös vaatia henkilötietojesi siirtoa, mikäli käsittelemme itse toimittamiasi henkilötietoja antamaasi sopimukseen perustuen. Tällöin toimittamme sinua koskevat henkilötiedot koneluettavassa muodossa, jotta voit säilyttää niitä itse tai siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle.

Rekisteritietokyselyt tulee tehdä oheisen tietopyyntölomakkeen avulla. Lisäksi rekisteröidyn tulee todentaa henkilöllisyytensä ja oikeutensa rekisterin tietoihin Rekisterin pitäjän toimipaikassa tietojen luovuttamiseksi. Tiedot toimitetaan parhaiten sopivalla tavalla kuuden (6) viikon kuluessa tietopyynnöstä ja tähän vaaditusta tunnistautumisesta.

 1. TIETOTURVA

Meidän verkkosivustomme on rakennettu tietoturvalliseksi. Käytämme suojattua SSL-yhteyttä, palomuureja ja sivustoon kirjautuminen on salasanojen ja käyttäjätunnusten takana. Sivustolle suoritetaan säännölliset päivitykset, mikä vahvistaa sivuston tietoturvaa.

 1. EVÄSTEET

Sivustollamme on evästeitä, jotka keräävät tietoa verkkosivustomme käyttäjistä.
Evästeet mahdollistavat esimerkiksi Google Analyticsin ja Facebookin markkinoinnin seurannan. Näiden tietojen avulla pyrimme parantamaan verkkosivustoamme ja kohdentamaan markkinointia onnistuneemmin. Evästeet voi ottaa pois käytöstä oman selaimesi asetuksista, jolloin käyntiäsi verkkosivustollamme ei voi seurata.

 1. YHTEYDENOTTO

Rekisteritietokyselyt tulee tehdä tietopyyntölomakkeen avulla. Lisäksi rekisteröidyn tulee todentaa henkilöllisyytensä ja oikeutensa rekisterin tietoihin rekisterin pitäjän toimipaikassa tietojen luovuttamiseksi. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti Yrityksen tiedot kohdassa olevaan osoitteeseen. Tiedot toimitetaan parhaiten sopivalla tavalla kuuden (6) viikon kuluessa tietopyynnöstä ja tähän vaaditusta tunnistautumisesta.

 1. MUUTOKSET TIETOSUOJASELOSTEESEEN

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 15.9.2020.